Tallene er klare : Oksygengenerator vs tank

I samarbeid med kunde har vi beregnet deres lønnsomhet ved å installere oksygengenerator. Utregninga viser at med avskriving over 5 år vil de spare utgifter allerede fra første år. Med utgangspunkt i en kilopris fra tank på 3 kr vil man redusere utgiftene til oksygen med over 10% fra første år, og opp mot 40% når generatoren er avskrevet. Mange betaler betydelig høyere pris fra tank, og da vil besparelsen være tilsvarende høyere.

Vi har tatt utgangspunkt i et daglig oksygenforbruk på 1000 kg, med 3 kr/kg fra tank og strømpris på 90 øre/kWh. Vi har beregnet at en oksygengenerator skal dekke 90% av forbruket, og har tatt med utgiftene til en tank som sikrer forbrukstoppene og fungerer som reserve (estimert til 10% av totalt forbruk dekkes av tank). Over en tiårsperiode vil akkumulert besparelse med oksygengenerator bli ca 5 MNOK.

Vil du vite hvordan regnestykket vil se ut for deg. Ta kontakt!

Meny