TTAQUA fusjonerer med Greenshore

For å kunne tilby sin kunder en mer fullstendig portefølje og best mulig oppfølgning av kunder har det to teknologiselskapene TT Aqua og Greenshore besluttet å slå seg sammen. Greenshore ble etablert på Nordmøre og var opprinnelig mest tilstedeværende i Midt-Norge. TT Aqua ble etablert i 2016 av Tord Teigstad. Gjennom sammenslåingen kan selskapet på en god måte drive med installasjon, vedlikehold og service i hele Norge. Begge selskapene ble etablert basert på mange års erfaring i næringen, og gjennom et ønske om å løse næringens utfordringer. Greenshore har tidligere solgt oksygengeneratorer, utstyr til slamhåndtering og lys til settefisk. Porteføljen styrkes nå med TTAquas produkter på klekkekar, trommelfilter og proteinskimmer. Greenshore skal fortsette å tilby hyllevarer, men har også et ønske om å bidra til innovasjon og nye løsninger for havbruksnæringen.

Meny